تهیه ۶۰ هزار بسته لوازم التحریر برای دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی با پریایی پویش "پازل همدلی"

این پویش با همکاری انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشت افزار، آوای پیک تحریر ایرانیان، موسسه خیریه نیک گامان و کمک و مشارکت همه مردم ایران برای تهیه و تامین نوشت افزار و وسایل لوازم التحریر برای دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شده است.

با مراجعه به سایت پازل همدلی به نشانی “puzzlehamdeli.ir” اطلاعات خود را وارد و سپس استان و شهرستان خود را  انتخاب کنید یک یا چند قطعه پازل را  به نام خود ثبت و خریداری کنید تا کمکی به دانش آموزان منطقه شهری و استانی مدنظر خود در زمینه تهیه نوشت افزار انجام دهید.