برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیته برنامه ریزی با حضور سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کمیته برگزار شد.

:small_red_triangle:در این جلسه اعتبارات منابع سرمایه ای استان، درآمد نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و 27 صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده با الویت پروژه های نیمه تمام بین دستگاه های اجرایی توزیع شد.