نظارت فرماندار شهرستان خوی بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در میدان دواب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در میدان دواب نظارت نمود.