برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی با حضور رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و با موضوع آخرین روند بازسازی مناطق زلزله زده قطور خوی

رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی آخرین روند بازسازی مناطق زلزله زده قطور خوی را تشریح می کند

سسه شنبه 11 آذر  ساعت ۲۰:۳۰