توزیع اقلام امدادی در بین زلزله زدگان بخش قطور خوی

توزیع اقلام امدادی در بین زلزله زدگان بخش قطور خوی