برگزاری آئین رونمایی از کتاب " تاریخ , فرهنگ و گردشگری فیرورق " با حضور امام جمعه , فرماندار , میهمانان استانی و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان خوی در محل سالن اجتماعات فرمانداری به همت " خانه دانش و فرهنگ

برگزاری آئین رونمایی از کتاب " تاریخ , فرهنگ و گردشگری فیرورق " با حضور امام جمعه , فرماندار , میهمانان استانی و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان خوی در محل سالن اجتماعات فرمانداری به همت " خانه دانش و فرهنگ
رونمایی از کتاب " تاریخ , فرهنگ و گردشگری فیرورق "

امام جمعه خوی در این مراسم اظهار د