اطلاعیه

منع تردد خودروهای شخصی در شهر خوی از ساعت ۲۱ الی ۴ بامداد