بازدید شبانه حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از تافتون پزی ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی در جریان بازدید از تافتون پزی ها در دیدار و گفتگوی صمیمی با نانوایان ضمن استماع نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنها بر حفظ کیفیت تافتون ها و پخت آن تا زمان وجود متقاضی تاکید نمود.