سفر فرماندار شهرستان خوی به بخش ایواوغلی

به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان خوی، فرماندار شهرستان خوی در جریان سفر به بخش ایوواغلی ضمن دیدار با مردم این بخش از مردم برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی و زدن ماسک دعوت نمود.

حسین عباسی همچنین در دیدار چهره به چهره با مردم ضمن استماع نظرات و پیشنهادات آنها بر تحول اساسی در حوزه کشاورزی تاکید نمود و افزود: کشاورزان عزیز و زحمت کش برای بازدهی بیشتر باید از آبیاری های مدرن استفاده نمایند و مدیران جهاد کشاورزی در این راستا مسئولیت سنگینی برعهده دارند.

در این سفر که بخشدار، رئیس شورا و شهردار ایواوغلی فرماندار شهرستان خوی را همراهی می نمودند حسین عباسی از نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی در واحدهای صنفی بازدید نمود.

بازدید از نقاط سیل خیز در مسیل رودخانه های قطور و الند و منتهی الیه آن در روستای مظفر آباد و صدور دستورات لازم برای مقابله با خطر احتمالی سیل با توجه به پیش رو بودن بارش ها از دیگر برنامه های سفر فرماندار شهرستان خوی به بخش ایواوغلی بود.