فرماندار شهرستان خوی از احداث ساختمان جدید پایگاه انتقال خون خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط طرح ساخت پایگاه انتقال خوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین عباسی در این جلسه به ارائه خدمات پایگاه انتقال خون خوی به مردم شهرستان و شمال استان اشاره کرد و افزود: ساختمان فعلی این پایگاه جوابگوی مراجعه کنندگان و ارائه ی خدمات بیشتر نمیباشد و احداث ساختمان جدید ضروری میباشد.

وی تصریح نمود: برای حل این مشکل در کوتاه مدت پایگاه انتقال خون به بیمارستان قمربنی هاشم انتقال می یابد تا با ایجاد فضای بیشتر بخش های بیشتر از جمله بخش پلاسما فریزس راه اندازی شود.

فرماندار شهرستان خوی در ادامه از احداث ساختمان جدید پایگاه انتقال خون خبر داد و افزود: این ساختمان در بیمارستان امام خمینی (ره) پس از پیگیری از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تخصیص اعتبار احداث خواهد شد.