اعتبارنامه منتخب مردم خوی و چایپاره در مجلس یازدهم اعطا شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، رئیس و اعضای هیئت های نظارت و اجرایی اعتبارنامه منتخب مردم خوی و چایپاره در مجلس یازدهم اعطا شد.