بازدید فرماندار و رئیس شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان خوی از نحوه مدیریت هوشمند محدودیت ها در ورودی و خروجی های شهر(پلیس راه خوی- سلماس)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار و رئیس شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان خوی از نحوه مدیریت هوشمند محدودیت ها در ورودی و خروجی های شهر(پلیس راه خوی- سلماس) بازدید نمود.