بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از مدارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از مدارس دخترانه وحدت، پسرانه شهید مطهری،  آموزشگاه دخترانه فاطمه قلی زاده و دبیرستان دخترانه حوا و نمونه دولتی پسرانه بازدید نمود.

امیر تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در این بازدید بر لزوم  فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس تاکید نمود.