برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.
سید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه از ارائه تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت نیاز تسهیلات سرمایه در گردش درخواست خود را به کمیته فنی ارائه تا پس از بررسی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری تصویب شود.
وی در ادامه بر تصویب طرح هایی با اشتغالزایی بالا تاکید نمود.