بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از نحوه اعمال محدودیت ها در میدان دواب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی  از نحوه اعمال محدودیت ها در میدان دواب بازدید نمود.