انتصاب بخشداران فیرورق و ایواوغلی خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى احکامى جداگانه رضا کشتکار را به عنوان "بخشدار فیرورق خوی" و بهمن ظاهر را به عنوان "بخشدار ایواوغلی خوی" منصوب کرد.