بازدید میدانی فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی از اراضی طبیعی برای واگذاری زمین به شهرداری فیرورق جهت ایجاد فضای تفریحی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی از اراضی طبیعی برای واگذاری زمین به شهرداری فیرورق جهت ایجاد فضای تفریحی بازدید نمودند.