عید سعید غدیر خم بر تمام شیعیان جهان مبارک باد

عید سعید غدیر خم بر تمام شیعیان جهان مبارک باد