اطلاعیه مهم و فوری

تداوم وضعیت نارنجی شهرستان خوی در هفته آتی و ادامه اعمال محدودیت ها در این سطح از مورخه ۲۲ الی ۲۸ آذر ماه