بازدید فرماندارشهرستان خوی از پروژه های در حال احداث حوزه راه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از پروژه های در حال احداث در حوزه راه در دو بخش جاده های اصلی و محورهای روستایی بازدید نمود.

طرح تعریض محور خوی - ایواوغلی، احداث پل 5 دهانه 22 متری مهلذان، اجرای روکش آسفالت جاده های نوایی - ولدیان و عذاب - دیزج دیز از جمله پروژه های مورد بازدید بود.