بررسی وضعیت رانش زمین در روستای کفچرین شهرستان خوی در حضور استاندار آذربایجان غربی

در این جلسه معاون عمرانی استاندار ، فرماندار خوی و مدیران ادارات کل استانی مرتبط از جمله برنامه و بودجه، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدیریت بحران، توزیع برق، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب روستائی حضور داشتند .

پس از ارائه گزارشات کامل از وضعیت روستای کفچرین ، اعضای جلسه جهت بازدید میدانی، در روستای کفچرین بخش قطور حضور یافتند.