اطلاعیه اعلام نفت سفید مرحله دوم

مشترکین محترم نفت سفید، سهمیه فصل تابستان به مقدار ۴۰۰ لیتر شامل خانوارهای دائمی در کارت بانکی سرپرست آنها شارژ گردیده و همشهریان ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز  با مراجعه یا هماهنگی با فروشندگی خود نسبت به تراکنش گیری از کارت معرفی شده جهت سهمیه نفت و نسبت به دریافت آن اقدام فرمایید.

شایان ذکر است مهلت دریافت تا ۲۵ شهریور ماه سال جاری می باشد.