بازدید میدانی فرماندار ویژه شهرستان خوی و شهردار از وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر از جمله در خیابان امام و میدان بسیج

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی و شهردار از وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر از جمله در خیابان امام و میدان بسیج بازدید نمودند.