بازدید فرماندار شهرستان خوی از نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ازنمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر  بازدید نمود.