برگزاری مراسم استقبال و بدرقه شهید گمنام با حضور فرماندارشهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم استقبال و بدرقه شهید گمنام با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، فرماندهان نظامی و انتظامی، اعضای شورای اداری و اقشار مختلف مردم برگزار شد.