معرفی رئیس جدید مدیریت توزیع برق شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم تودیع و معارفه رئیس توزیع برق  با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات حمید حلمی رئیس قبلی تقدیر و آقای منصور محمد صلاحی بعنوان مدیر جدید توزیع برق شهرستان خوی معرفی شد.