برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی حفظ منابع طبیعی کشور و اجرای طرحهای صیانت از اراضی ملی را  یک وظیفه ملی عنوان کرد و افزود: کلیه دستگا‌های اجرای بخصوص نهادهای مرتبط موظفند بصورت جدی با متخلفین و متصرفین به اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان برخورد نمایند.

 وی در ادامه ضمن تاکید برلزوم همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاههای اجرایی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی افزود: باید دستگاههای اجرایی از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، امور آب، محیط زیست، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در تعاملی سازنده با تخلفات مقابله کرده و با اطلاع رسانی دقیق و بهنگام از بروز تخلفات جدید به طور جدی جلوگیری کنند.