بازدید محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان خوی از مناطق زلزله زده قطور

بازدید محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان خوی از مناطق زلزله زده قطور