آغاز پروژه برق رسانی به روستای جعفرآباد و کلنگ زنی اتمام روستاهای بدون برق در شهرستان خوی

آغاز پروژه برق رسانی به روستای جعفرآباد و کلنگ زنی اتمام روستاهای بدون برق در شهرستان خوی
اتمام روستاهای بدون برق در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضورمعاون استاندار و فرماندار  ویژه شهرستان خوی طرح برق رسانی به روستای جعفرآباد از توابع بخش مرکزی کلنگ زنی شد.
گفتنی است با اجرای این طرح و برق رسانی به آخرین روستا , هیچ روستایی در شهرستان خوی بدون برق نمی باشد .