معرفی رئیس جدید دادسرای نظامی ناحیه خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و اعضای شورای تامین از زحمات محمدرضا موسوی اقدم تجلیل و اکبر عبدالله پور بعنوان رئیس جدید دادسرای نظامی ناحیه خوی معرفی شد.