بازدید فرماندار از فرودگاه خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی از فرودگاه این شهرستان بازدید نمود.

ارتقای رده عملیاتی سطوح پروازی از 3c به 4c، احداث مسیر اضطراری فرودگاه و ارتقاء فرودگاه خوی به مرز هوایی از جمله موضوعات مورد بحث در این بازدید بود.