بازدید استاندار آذربایجان غربی از بیمارستان آیت الله خوئی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در سفر به شهرستان خوی از بخش های مختلف بیمارستان آیت الله خوئی بازدید نمود.

در این بازدید که فرماندار شهرستان خوی نیز حضور داشت استاندار آذربایجان غربی از بیماران بستری در این بیمارستان عیادت نمود.