اینفوگرافی اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در آذربایجان غربی

#اینفوگرافی

گزارش روند اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در آذربایجان غربی

از آغاز طرح تا ۲۲ فروردین ۹۹