اطلاعیه شماره ۱۲ ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام زمان شروع و پایان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

اطلاعیه شماره ۱۲ ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام زمان شروع و پایان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی