بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرکل حراست استانداری از ستاد انتخابات شهرستان خوی و محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرکل حراست استانداری از ستاد انتخابات شهرستان خوی و محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر بازدید نمودند.

در ادامه این بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیرکل حراست استانداری با حضور در محل اتاق خبرنگاران از تلاش های شبانه روزی خبرنگاران در پوشش خبری ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در راستای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی تقدیر نمودند