شرایط تردد از مرز رازی-کاپی کوی با رعایت پروتکل های بهداشتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با عنایت به پیگیری های معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و برابر تصمیمات فرمانداری خوی و استانداری وان ، مرز رازی- کاپی کوی از امروز پنجم مهر ماه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد.


🔺️مسافرین با شرایط زیر می توانند وارد خاک کشور ایران شوند:

🔷️دیپلمات ها و وابسته های درجه یک آن ها.

🔷️آن تعداد از اتباع کشور ترکیه که دارای برگ اقامت در ایران هستند.

🔷️اتباع کشور ترکیه که با اتباع جمهوری اسلامی ایران ازدواج نموده اند

🔷️آن تعداد از اتباع ایرانی که خواستار عزیمت از ترکیه به ایران هستند.

🔷️آن تعداد از اتباع ترکیه ای که در چارچوب گسترش روابط اقدصادی و تجاری فی مابین ایران و ترکیه فعالیت داشته و قصد ثبت و اظهار فعالیت های تجاری خود در کشور ترکیه را دارند.

🔺️مسافرین با داشتن شرایط زیر می توانند وارد خاک ترکیه شوند:

🔷️دیپلمات ها و وابستگان درجه یک آن ها.

🔷️افرادی که دارای ویزای اقامت (اعم از ویزای کار، قصد ثبت نام و مراکز آموزشی ترکیه، شرکت در آزمون های لیسانس و فوق لیسانس را داشته به همراه همسر و فرزندان خود)

🔷️آن تعداد از افراد خارجی که همسران آن ها تبعه کشور ترکیه بوده و فاقد برگ اقامت در ترکیه می باشند به شرط ارائه سند ازدواج با کارت خانواده و یا سایر اسناد ثبتی معتبر.

🔷️آن تعداد از اتباع کشور ترکیه که ازدواج خود را در مراکز جمعیتی ترکیه به ثبت رسانده یا نرسانده اند به شرط آنکه گواهی ازدواج آن ها در دفاتر و نمایندگی های کشور ترکیه در خارج از کشور تأیید و به ثبت رسیده باشد ، همچنین آن تعداد از کودکان خارجی که تولد آن ها در دفاتر نمایندگی کشور ترکیه تأیید و به ثبت رسیده است.

🔷️آن تعداد از شهروندان ترکیه که با تولد ، شهروند ترکیه محسوب شده لیکن به علت عدم اخذ اجازه خروج تابعیت ترک خود را از دست داده اند ، فرزندان مشمول ماده 28 قانون شماره 5901 ترکیه که دارای برگ رسمی و یا کارت آبی می باشند.

🔷️افرادی خارجی به همراه نزدیکان خود که مشمول نامه A  صادره از وزارت بهداشت ترکیه بوده و قصد سفر به کشور ترکیه برای معالجه (گردشگر سلامت) می باشند.

🔷️آن تعداد از اتباع ایرانی که در چارچوب گسترش  روابط اقتصادی و تجاری فی مابین ایران و ترکیه فعالیت داشته و قصد ثبت و اظهار فعالیت های تجاری خود در کشور ترکیه را دارند.