برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی، اعضای شورا و شهردار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه علنی شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی، اعضای شورا و شهردار برگزار شد.