اعمال محدودیت های کرونایی از 14 لغایت 24 آبان در سطح شهرستان خوی در مشاغل گروه های 2 ، 3 و 4

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، محدودیت های کرونایی از 14 لغایت 24  آبان در سطح شهرستان خوی در مشاغل گروه های 2 ، 3 و  4 اعمال خواهد شد.