بررسی مسائل و مشکلات مساکن مهر در جلسه ای به ریاست حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات مساکن مهر در جلسه ای به ریاست حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.