برگزاری جلسه کارگروه زنان و خانواده با حضور فرماندار شهرستان خوی و مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه زنان و خانواده با حضور فرماندار شهرستان خوی، مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

حسین عباسی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه با بیان اینکه  حضور مثبت و فعال زنان به عنوان قشری اثرگذار، لازمه حرکت در مسیر پیشرفت جامعه به شمار می رود اظهار کرد: مشارکت زنان یکی از مولفه‌های توسعه پایدار جامعه بوده و فراهم کردن محیط های مناسب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجب می شود تا بانوان نقش خود را ایفا نمایند.

فرماندار شهرستان خوی در ادامه با اشاره به حمایت دولت از زنان کارآفرین اظهار داشت: دولت در این راستا تسهیلات مناسبی برای حمایت از اشتغال زنان در نظر گرفته است.

حسین عباسی در پایان بر تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان در شهرستان خوی تاکید نمود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح ملی توان‌افزایی و تاب‌آوری اجتماعی جوامع محلی در استان اظهار داشت: این طرح یکی از برنامه های پیش‌بینی شده در سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان است.

وی تصریح نمود: حیطه اجرای طرح در مناطق حاشیه نشین و آسیب پذیر شهری و روستایی شهرستان‌های استان است و گروه هدف جمعی از خانواده‌ها و افراد شهری و روستایی در معرض آسیب به شمار می رود.

وی در ادامه بر  ایجاد بازارچه های خود اشتغالی در راستای توانمندسازی زنان تاکید نمود.