برگزاری جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه بر هرچه باشکوه برگزار شدن برنامه های بزرگداشت شهداء و روز جانباز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا تاکید نمود.