دیدار چهره به چهره با مردم توسط مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

در این دیدار تعدادی از شهروندان خویی مسائل و مشکلات خود را مطرح و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی در حضور مدیران کل بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی دستورات لازم را برای حل این مشکلات صادر کرد.