انتصاب بخشداران مرکزی و صفائیه خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى احکامى جداگانه بخشعلی بایراملو را به عنوان "بخشدار مرکزی خوی" و توحید کاظم لو را به عنوان "بخشدار صفائیه خوی" منصوب کرد.