برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی به ریاست فرماندار ویژه شهرستان خوی و با محوریت آگاه سازی از مضرات تافتون روغنی و برنامه ریزی برای حذف تدریجی آن از سبد غذایی مردم برگزار شد.