برپایی میزهای ارتباطات مردمی در جریانوسفر استاندار آذربایجان غربی به خوی

همزمان با دوازدهمین سفر شهرستانى استاندار آذربایجان غربى با حضور معاونین استاندار، مدیران کل ستادی و دستگاههای اجرایی استان، میزهای ارتباط مردمی در محل مصلی شهر خوی برپا و اقشار مختلف مردم این شهرستان بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با مدیران استانی مطرح کردند.
تشکیل میزهای ارتباط مردمی از جمله ابتکارات سفرهای شهرستانی محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی است که مردم بتوانند بدون واسطه، مستقیم با مدیران ارتباط داشته باشند.