نشست فرماندار شهرستان خوی با خیرین با محوریت مشارکت در جمع آوری کمک های مومنانه در راستای اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  نشست  فرماندار شهرستان خوی با خیرین با محوریت مشارکت در جمع آوری کمک های مومنانه در راستای اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانیبرگزار شد.