اطلاعیه

به اطلاع تمامی همشهریان عزیز میرساند هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی از جمله آرد و نان در سطح شهرستان وجود ندارد و واحدهای لواش ماشینی شهری و روستایی موظفند از مورخ ۱۸ مهر روز جمعه بدون هیچ محدودیت زمانی با هماهنگی اتحادیه تا زمان وجود متقاضی نسبت به پخت نان اقدام و با بازرسان همکاری لازم را داشته  باشند.

ضمناً یادآور میشود سهمیه مازاد آرد مصرفی از طرف شرکت غله به واحدهایی نانوایی تحویل میگردد.