فرماندارشهرستان خوی از تامین میوه مورد نیاز شب عید خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان خوی از انبارهای میوه شب عید بازدید نمود.

وی در این بازدید از تامین میوه مورد نیاز شب عید خبر داد و افزود: از 25 اسفند ماه میوه شب عید در مراکز عرضه مستقیم توزیع خواهد شد وهیچ کمبودی از لحاظ تأمین میوه پرتغال و سیب نخواهیم داشت.