برنامه ملاقات مردمی مدیران کل استانی در شهرستان خوی

برنامه ملاقات مردمی مدیران کل استانی در شهرستان خوی